درخواست همکاری
اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
سن
سال
وضعیت تاهل
شهر محل تولد
شهر محل زندگی
میزان تحصیلات
شماره تماس
شماره تلگرام
مهارت های شغلی
در حال حاضر مشغول چه فعالیتی هستید؟
قادر هستید چند ساعت در روز برای این شغل وقت بگذارید؟
ساعت
توضیحاتی در مورد تخصص ها و مهارتهایی که دارید
مدت و جزئیاتی در مورد سابقه فروش یا بازاریابی
اگه سابقه فعالیت در شرکتهای بازاریابی شبکه ای را دارا می باشید،
نام شرکت و مدت فعالیت و دلیل ادامه ندادنش رو بفرمایین؟
سایر سوابق کاری: مدت، محل کار و نوع فعالیت
خود را در کدام زمینه بیشتر مستعد می دانید؟
در کدام روش فروش بیشتر استعداد و علاقه دارید؟
به چه میزان به اینترنت و فضای مجازی و تلگرام و اینستاگرام مسلط هستید؟
در خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان تون چند نفر افراد شاغل در ارگانها و نهادها و ادارات میشناسید؟
نفر
در خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان تون چند نفر صاحبان مشاغل و کسب و کار، در هر صنف و هر سطحی میشناسید؟
نفر
در خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان تون چند نفر افراد بیکار یا جویای درآمد بالاتر وجود دارد؟
نفر
به مهارت ارتباط سازی، فروش و فن بیان خودتون چه نمره ای میدهید؟
انگیزه شما از این درخواست
هدف مالی شما دقیقاً چه مبلغیه
و دوست دارین تا چه تاریخی بهش دست پیدا کنید؟
©2018 Vishnu, All Right Reserved